Remonty i Finanse

Remont
Finanse
Zapytanie ofertowe
Wpisany przez ks. proboszcz Jacek Wawrzyniak SDS   
sobota, 17 września 2016 12:06

Zapytanie ofertowe skierowane do firm budowlanych i instalacyjnych na przeprowadzenie remontu kotłowni oraz wymiany źródła ciepła na nagrzewnicę gazową w naszym kościele. Oferty prosimy składać do piątku 23 września. Informacji udziela także ks. Proboszcz.

 

 

Pliki do pobrania: formularz oferty, przedmiar robót, zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe – Remont kotłowni oraz wymiana źródła ciepła na nagrzewnicę gazową w kościele parafialnym p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich.
1.      Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich  zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie:
„Remont kotłowni oraz wymiana źródła ciepła na nagrzewnicę gazową w kościele parafialnym p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich”.
2.      Opis przedmiotu zamówienia:
- Roboty demontażowe i budowlane: Rozebranie istniejącego kotła murowanego z paleniskiem na opał stały wraz z wywozem gruzu na wysypisko, tynkowanie i malowanie ścian kotłowni, wykonanie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych.
- Wykonanie instalacji gazowej i zamontowanie nagrzewnicy gazowej wraz z siecią kanałów wentylacyjnych, montaż wkładu kominowego.
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 niniejszego zapytania. Projekt budowlany jest dostępny u zamawiającego.
4.      Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz  sposób uzyskania informacji: ks. Jacek Wawrzyniak, tel. 713101351.
5.      Kryteria wyboru ofert: cena  - 100%. Cena musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia, także jeżeli nie zostały one uwzględnione w przedmiarze robót.
6.      Do oferty należy załączyć:
1)      kosztorys ofertowy
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszego zapytania w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
9. Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert:  ofertę należy przesłać adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć w siedzibie zamawiającego (ul. Trzebnicka 35, 55-120 Oborniki Śląskie) do dnia 23 września 2016 r., do godz. 15.00.
10. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
11.  Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
12. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę.
13. Zamówienie jest współfinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.