Kazania
Panie oczyść mnie
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 21 lutego 2015 16:50

Trąd był chorobą, która do niedawna budziła lęk, miało to przyczynę w dwóch przesądach. Pierwszy polegał na przekonaniu, że jako choroba zakaźna, zagraża każdemu, kto się zetknie z człowiekiem chorym. Drugi, także pozbawiony racji, że jest ona karą za grzechy. Dla swojego bezpieczeństwa społeczeństwa izolowały trędowatych, musieli mieszkać w specjalnych wioskach i gdy zbliżali się do ludzi zdrowych mieli obowiązek informowania ich o tym. Do zmiany sytuacji trędowatych przyczynił się Raoul Follereau, który w roku 1954 ustanowił Międzynarodowy Dzień Trędowatych. Organizując konferencje i jeżdżąc po świecie z wykładami doprowadził, że w dwa lata po jego śmierci zniesiono prawną segregację trędowatych.

Więcej…
 
Uleczyć rany duszy
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 17 stycznia 2015 16:35

Uroczystość Chrztu Pańskiego jest okazją do zastanowienia się na własnym chrztem. Dla wielu ludzi przyjęcie chrztu św. to wstąpienie do swoistej międzynarodowej organizacji, której nie wszystkie poglądy się podziela. Takie spojrzenie na wspólnotę kościoła to źródło wielu kryzysów wiary i być może jeden z powodów odchodzenia od Kościoła. Świadczą o tym wypowiedzi prasowe, jeżeli ktoś pisze, że papież Franciszek miał doświadczenie menadżera większej jednostki kościelnej niż diecezja, bo przez lata był przewodniczącym episkopatu Argentyny, to pokazuje, że nie rozumie Kościoła. Po pierwsze konferencja episkopatu lokalnych kościołów nie jest przedsiębiorstwem z jakimś szefem na czele. Każdy biskup stojący na czele diecezji podlega bezpośrednio papieżowi. Hierarchia Kościelna jest prosta. Papież któremu podlega biskup, proboszcz podlegający biskupowi. Celem istnienia Kościoła jest szerzenie wiary, papież, biskupi są po to by głosić prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie. Drugim celem, gdy pojawi się wiara, jest posługa sakramentalna.

Więcej…
 
Przekroczyć Stykst
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
niedziela, 02 listopada 2014 07:10

Dr Tomasz Dzierżanowski, zajmujący się pacjentami nieuleczalnie chorymi, uważa, że łatwiej umierają ludzie głęboko wierzący i ateiści. W jednym i drugim przypadku są to ludzie pogodzeni sami ze sobą i spełnieni. Najtrudniej ten moment życia przechodzą ludzie niezdecydowani i nieokreśleni.

Więcej…
 
Moralność zwierząt a wiara
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 27 września 2014 12:30

Holenderski uczony de Waal zajmował się badaniem szympansów karłowatych, które żyją tylko w jednym rejonie Afryki, na południe od rzeki Kongo. (za M. Rotkiewicz) Małpy te żyją w stadach i panuje w nich matriarchat, samice choć słabsze fizycznie od samców mają głos decydujący dzięki swoistej dyplomacji.

Więcej…
 
Poznać głos Jezusa
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 10 maja 2014 15:42

Tomasz Halik czeski teolog zauważa, że we współczesnym świecie powstała nowa religia. Rolę religii przejęły takie fenomeny jak kapitalistyczna ekonomia i media. Kapitalistyczna ekonomia głosi wiarę w niewidzialną rękę rynku, czyli domaga się zupełnej wolności w sferze ekonomii. Natomiast media są rynkiem z informacjami, który wypełnia wiele społecznych ról religii: interpretują świat, proponują wspólne wielkie mity i symbole, są gwarantem prawdziwości i ważności. Wierzymy bowiem w to co widzimy w telewizji, za ważne uważamy to co znajduje się na pierwszych stronach gazet. 

Więcej…
 
Peleryna dobrobytu
Wpisany przez R. M.   
sobota, 01 marca 2014 20:10

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: "Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?" (Mt 6,25) i dalej "Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 32 - 33) Słowa Jezusa wskazują na dwie sprawy, na problem Opatrzności Bożej i na problem naszego stosunku do rzeczy materialnych. 

Więcej…
 
Rozum a wiara
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 25 maja 2013 20:59

Św. Tomasz z Akwinu zauważył, że są prawdy dotyczące Boga, do których możemy dojść posługując się naturalnymi zdolnościami rozumu, ale są i takie, które należą tylko do dziedziny wiary. Rozumem możemy odkryć prawdę, że Bóg istnieje, możemy także określić Jego działanie i niektóre jego własności. Natomiast prawdę o Trójcy Świętej, o wcieleniu, Zmartwychwstaniu, grzechu pierworodnym poznajemy dzięki objawieniu. 

Więcej…
 
Nie grzesz więcej
Wpisany przez Ks. Rafał Masarczyk SDS   
piątek, 15 marca 2013 21:42

Scena z Ewangelii św. Jana Apostoła, w której Jezus broni kobietę pochwyconą na cudzołóstwie jest na ogół dobrze znana. Wina kobiety była bezsporna, zgodnie z prawem należało ją ukamienować. Dlaczego ludzie są tacy chętni do kamienowania innych? Kilka wieków temu w Holandii ludzie płacili by przyglądać się egzekucji a później by być świadkiem publicznej sekcji zwłok.

Więcej…
 
Powołani przez Chrystusa
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
niedziela, 10 lutego 2013 21:15

Często możemy spotkać stwierdzenie, ze ktoś jest lekarzem, nauczycielem, księdzem z prawdziwego powołania. Takie określenie używamy do kogoś kto dobrze wykonuje swoje obowiązki. Z jednej strony zna się na swojej pracy i w dodatku ma dobre relacje z ludźmi wśród których pracuje. Zwrot, że ktoś jest z powołania odnosi się do zajęć, które mają na celu jakieś dobro społecznie ważne, czyli realizują jakąś misję. Lekarz jest powołany do leczenia ludzi. Nauczyciel zaś do kształtowania nowych pokoleń, ksiądz do kształtowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Więcej…
 
W pogoni
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 01 grudnia 2012 08:25

Pod koniec roku jest jeden weekend w USA, gdy wszystkie supermarkety robią jednodniową obniżkę cen. Ludzie przez całą noc czekają przed sklepami, niektórzy nawet rozbijają namioty. Gdy otwierają sklep ludzie biegną, bo każdy chce przed innymi dopaść atrakcyjny towar po bardzo niskiej cenie.

Więcej…
 
Uważnie słuchać, łagodnie mówić
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 08 września 2012 20:02

Upośledzenie wzroku niewątpliwie jest wielkim nieszczęściem, ale upośledzenie słuchu i mowy także jest sytuacją niełatwą. Specjaliści uważają, że dzięki zdolności słyszenia mamy większość informacji o świecie, więcej niż dzięki wzrokowi. Upośledzenie tego zmysłu powoduje, że człowiek jest mniej sprawny intelektualnie. Słuch i mowa są podstawą do wzajemnej komunikacji, bez tych zmysłów komunikacja jest utrudniona człowiek jest zamknięty w swoim świecie.

Więcej…
 
Jedność i pokój
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 21 lipca 2012 10:31

Max Scheler w swojej książce „Istota i formy sympatii” zastanawia się nad problemem jedności w świecie zwierząt. Osa atakując gąsienicę jest z nią w jakiś sposób zjednoczona, gdyż bezbłędnie wie, gdzie wbić żądło, aby zniszczyć swoją ofiarę.

Więcej…
 
Pracujmy nad sobą
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
czwartek, 22 marca 2012 14:26

Józef Bocheński w jednym ze swoich kazań wskazał na istnienie inżynierii społecznej. Zadaniem jej było kształtowanie człowieka zgodnie z wymogami socjalizmu. Do grupy inżynierów społecznych należeli literaci i pisarze. Oni mieli kształtować ludzkie dusze. Podobni byli do garbarza, który obrabia skórę, poddając ją działaniu różnych substancji i różnym zabiegom, by osiągnąć zamierzony efekt. W tych przypadkach ludzie występują w charakterze skóry czy blachy kształtowanej według woli inżyniera. W takiej roli występować nikomu nie jest miłe.

Więcej…
 
Ulituj się
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 11 lutego 2012 22:45

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że Chrystus „Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony.” (Mk 1,40 – 45) Słowo „litość” ma różne znaczenia, a może bardziej precyzyjnie, różne wywołuje reakcje u słuchaczy. Możemy spotkać się ze stwierdzeniem, ze ktoś nie lubi jak się nad nim ktoś inny lituje. Oddaje to zwrot „łaski bez”. Myślę, że jeżeli, ktoś tak mówi to ma na myśli sytuację, gdy doznaje się od kogoś jakiegoś dobra w sposób niewłaściwy. Przykładowo, gdy ktoś wyświadczając nam jakiegoś dobra, przy tej okazji poniża nas, ukazując swoją wyższość nad nami. Oczywiście takiej litości nikt chętnie nie przyjmuje.

Więcej…
 
Troska jako miłość
Wpisany przez Ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 19 listopada 2011 22:47

Gdy obserwujemy małe dzieci możemy zauważyć, że szybko zmieniają przedmiot swojego zainteresowania. Przez chwilę bawią się jedną zabawką, by ją porzucić i swojej zainteresowanie skupić na innej. Wiąże się to z brakiem umiejętności dłuższego skoncentrowania się na jednym przedmiocie. Można więc powiedzieć, że dzieckiem rządzą impulsy zewnętrzne, każdy nowy impuls jest ważniejszy od starego.

Więcej…
 
Zakryty Bóg
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
piątek, 07 października 2011 12:35

Francuski filozof A. Comte – Sponville napisał książkę „Duchowość Ateistyczna” w której ukazuje argumenty za swoją niewiarą i jaka powinna być postawa ateisty by nie popaść w nihilizm. Książka ta nie jest antyreligijna, gdyż filozof uważa, że wiara lub niewiara to problem wyboru człowieka. Wybór nie może polegać na odrzuceniu wartości takich jak sprawiedliwość, uczciwość itd. Dlatego zastąpił wiarę w Boga wiernością wartościom takim jak miłość i sprawiedliwość, które człowiek winien traktować w pewnym sensie jako absolutne.

Więcej…
 
Krzyż a aspiryna
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 27 sierpnia 2011 21:05

Na początku obecnego stulecia świat obiegła wiadomość o odczytaniu całego zapisu genetycznego człowieka. To tak jakby odczytało się 3 miliardy liter. Osiągnięcie to pobudza do fantazjowania na temat przyszłości ludzkości, dzięki oddziaływaniu na geny można będzie usunąć wszystkie choroby, nie będzie więc cierpienia prognozują niektórzy. Jednakże przekroczenie progu szpitalnego oddziału w sposób dramatyczny odsłania słabość ludzkiej natury. Tu spotykamy bowiem bezmiar ludzkiego cierpienia i samotności, ale też możemy spotkać nadzieję na pokonanie choroby dzięki pracy personelu medycznego.

Więcej…
 
Zakład Pascala
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 16 lipca 2011 23:31

B. Pascal w swojej książce „Myśli” umieścił wywód na temat wiary nazwany zakładem Pascala. Swój wywód rozpoczyna od stwierdzenia, że nie ma filozoficznych dowodów na istnienie Boga, natomiast istnieję racje praktyczne zmuszające nas do ustosunkowania się do kwestii istnienia Boga.

Więcej…
 
Obecność Chrystusa
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
niedziela, 05 czerwca 2011 20:12

Średniowieczny filozof R. Bacon wymienił cztery przyczyny ludzkiej niewiedzy. Pierwszą jest ślepa wiara w ludzki autorytet. Stwierdzenie to jest aktualne i dzisiaj, ileż bowiem jest fałszywych autorytetów na które powołują się ludzie. Starczy mówić to, co się słuchaczom podoba i mieć dostęp do środków masowego przekazu by zostać autorytetem. Natomiast prawdziwy autorytet mówi czasami prawdy niewygodne, które nie za bardzo lubimy słuchać. 

Więcej…
 
Potrzeba prawdy
Wpisany przez Ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 23 kwietnia 2011 09:36

Amerykański psycholog A. Maslow zauważył, że człowiek obok potrzeb podstawowych jak jedzenie i picie, posiada potrzeby wyższego rodzaju, Do nich należy potrzeba wiedzy. Wiąże się ona z problemem ludzkiej ciekawości świata i dążeniem do zrozumienia go, czyli zrozumienia tego co się w tym świecie dzieje. Człowiek jest w stanie narażać się na niebezpieczeństwo dla zdobycia wiedzy. Pociągają go rzeczy zagadkowe, natomiast rzeczy dobrze znane często go nudzą.

Więcej…
 
Potrzeby
Wpisany przez Ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 12 marca 2011 17:40

Człowiek ma różne potrzeby. Epikur zastanawiając się na tematem szczęścia zauważył, że potrzeby należy podzielić na naturalne i konieczne, naturalne i niekonieczne, a także nienaturalne i niekonieczne. Do pierwszej kategorii należą niewątpliwie potrzeby związane z funkcjonowaniem naszego organizmu, czyli jedzenie, picie, spanie.

Więcej…
 
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 14 sierpnia 2010 21:24

   Bohater powieści Ch. Martina "Umarli nie tańczą", kiedy był jeszcze nastolatkiem wraz z ze swoim przyjacielem Amosem zbudował tratwę i wybrał się by poznać rzekę płynącą niedaleko jego domu. Podróż była dla niego ważnym doświadczeniem. Zauważył, że rzeka dla podróżników niesie wiele niespodzianek, za każdym zakrętem czają się nowe i inne niebezpieczeństwa, a także przyjemne niespodzianki. Pływanie po rzece zrobioną przez siebie tratwą można nazwać tańcem. Rzekę nie można do końca przewidzieć, ona człowieka zaskakuje. Jeżeli ktoś tonie, to rzeka nie zostawia go dla siebie, lecz po jakimś czasie wyrzuca na brzeg i wtedy jego taniec z rzeką się kończy.

Więcej…
 
Pokój Chrystusa
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 03 lipca 2010 07:36

W indyjskich pismach mądrościowych można spotkać postulat, że żaden ból nie powinien człowieka poruszyć, a zbyt duża radość nie powinna człowiekiem wstrząsać.

Więcej…
 
Droga wiary
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 22 maja 2010 07:58

  Chrześcijańscy filozofowie, gdy mówili o duszy człowieka, często podkreślali, że nie można jej poznać bezpośrednio. O jej istnieniu możemy jedynie wywnioskować z pewnych cech człowieka.

Więcej…
 
Kazanie na III niedzielę Wielkiego Postu
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 06 marca 2010 22:25

Dzisiejsza ewangelia jest bardzo bogata w treści. W Siloe, gdzie zwaliła się wieża na grupę ludzi powodując ich śmierć. Wokół tego wydarzenia rozgorzała się dyskusja, która często w takich sytuacja ma miejsce. Dlaczego? Czy Bóg tego chciał, czy to była kara za grzechy? Pytania stare jak świat, ciągle na nowo stawiane przez kolejne pokolenia. Czy cierpienie i śmierć to Boża kara za grzechy?

Więcej…
 
Droga wiary - Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
niedziela, 21 lutego 2010 07:42

   Johny, główna bohaterka powieści Marka Salzmana „Z otwartymi oczami”, wspomina czas, kiedy wszyscy amerykanie obserwowali pierwsze lądowanie człowieka na księżycu. Wtedy jako kilkunastoletnia dziewczyna słysząc słowa astronauty: „jak nasza kochana ziemia jest piękna, gdy się na nią patrzy z księżyca.”, była bardzo zdumiona, jak można naszą ziemię uważać za piękną i kochaną, przecież jej na tej ziemi było tak źle. Ojciec zniknął z jej życia, matka także odeszła w niewiadomym kierunku szukać swego szczęścia, ją wychowywali kochani dziadkowie. Z czego się tu cieszyć, jak można ziemię, na której mieszkała, uważać za piękną i kochaną. Po jakimś czasie doszła do wniosku, że człowiek czuje się tak nieszczęśliwy jak ona w tamtym momencie, kiedy sam chce być centrum świata, natomiast, gdy centrum jego świata zajmie Bóg, wtedy człowiek jest szczęśliwy i potrafi cieszyć się swoim życiem i kochaną ziemią.

Więcej…
 
Bar samoobsługowy - Kazanie na niedzielę 17.01.2010 r.
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
czwartek, 14 stycznia 2010 15:02

   A. Pronzato w swojej książce o słudze Bożym F. Jordanie, zauważa, że jego dziennik duchowy jest jak kompas, nie jest on natomiast nawigatorem satelitarnym. Dzisiejsze urządzenia tego typu dokładnie określają nasze położenie i szczegółowo określają co mamy robić np.: za 100 m skręć w prawo. Natomiast kompas wskazuje nam tylko kierunek, ale nie mówi nam już jakie przeszkody spotkamy kiedy dany kierunek obierzemy. Na kształt Dziennika niewątpliwie wpływ miała systematyczna lektura Pisma Św.

Więcej…
 
Kazanie - Melodia życia
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 05 grudnia 2009 12:42

   Jeden z niemieckich filozofów egzystencjalnych stwierdził, że dla człowieka istnieje tylko teraźniejszość i przeszłość, przyszłość to tylko śmierć niszcząca wszystko. Dlatego ludzką egzystencję można określić jako bytowanie ku śmierci. Takie spojrzenie na ludzkie życie niewątpliwie jest pesymistyczne, nie ma w nim bowiem miejsca na nadzieję, która otwiera człowieka na lepszą przyszłość. Musimy jednak zgodzić się z filozofem co do tego, że ludzkie życie przepełnione jest troską.

Więcej…
 
Kazanie na niedzielę 25.10.2009 - Jezusie, ulituj się nade mną
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
środa, 21 października 2009 20:08

W „Nabożniku codziennym” możemy przeczytać, że w interesach powodzenie jest związane z osobistą odwagą i umiejętnością podnoszenia się po porażkach. Dla poparcia tej tezy przytoczony jest przykład Paula Galvina, który gdy jego firma produkująca akumulatory upadła, zebrał resztę pieniędzy jakie mu zostały, czyli około siedmiuset dolarów i poszedł na licytacje własnej firmy. Udało mu się w ten sposób wykupić część własnej firmy, dzięki czemu stworzył nową, która odniosła wielki sukces, a nazywa się Motorola. Gdy odchodził na emeryturę radził innym: „Nie bójcie się błędów. W obliczu porażki – nie przestajcie próbować.” Porażka tylko wtedy jest ostateczna gdy przestaniecie podejmować wysiłki.

Więcej…
 
Chrystus działa - Kazanie na niedzielę 2.08.09 r.
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
piątek, 31 lipca 2009 11:01

Młody oficer marynarki, po rocznym stażu na morzu, otrzymał zadanie wyprowadzenia okrętu z portu na pełne morze. Do zadania zabrał się energicznie, krótkimi i trafnymi rozkazami sprawił, że okręt szybko znalazł się na pełnym morzu. Wszyscy byli zachwyceni tak szybkim i sprawnym manewrem. Mówiono nawet, że ustanowił nowy rekord w szybkości wychodzenia z portu. Nie zdziwił się więc, gdy przyniesiono mu wiadomość od kapitana. Zdziwił się jednak, gdy okazało się, że wiadomość ta została przekazana przez radio. Kapitan na początku wiadomości gratulował młodemu człowiekowi sprawnie przeprowadzonego zadania. Zauważa jednak, że młody oficer zapomniał o jednej ważnej i niepisanej zasadzie: Nie wychodzi się z portu, dopóki nie sprawdzi się czy kapitan jest na pokładzie. Nasz oficer wszystko zrobił dobrze tylko, że kapitana zostawił w porcie. (Nabożnik codzienny)

Więcej…
 
Kazanie - 21.06.09 - Życie chrześcijanina
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 20 czerwca 2009 17:20

Siostra Ruth Pfau w swojej książce „Kochaj i rób co chcesz” zauważa, że w życiu trzeba wiedzieć co jest ważne. Dla niej sprawiedliwość jest ważna, oraz aby nie być powodem bólu u drugiego człowieka. Sprawiedliwość społeczną była dla niej zawsze bardzo ważnym punktem jej systemu wartości. Gdy spotykała się z niesprawiedliwością to reaguje bez zastanowienie i bez kalkulacji czy się opłaca. Merkantylizm – jej pisze - jest niezgodny z nauką Chrystusa.  Cena za taką postawę może wyglądać różnie i nie chodzi tu o cenę w sensie materialnym. Rezultatem takiej postawy jest dobro jakie otrzymujemy, nie zawsze jest ono widoczne na zewnątrz, czasami dla otoczenia nie jest ono wartościowe. Otoczenie czasami nie akceptuje naszego postępowania bo go nie rozumie. Nie jest to żaden dramat to zwykłe codzienne zranienia. Musimy się zgodzić z tym, że każde ludzkie spotkanie niesie za sobą możliwość wzajemnego zranienia. Jeśli się do siebie zbliżamy to jest niemożliwe, żeby do wzajemnego zranienia nie doszło. Odgrodzenie się od tego jest odgrodzeniem się od życia. Istnieje oczywiście pytanie na ile zranień jesteśmy w stanie znieść. Możemy oczywiście tych doświadczeń unikać, bo czynią nas nieszczęśliwymi. Ale unikać negatywnych doświadczeń to jest równoznaczne z unikaniem pozytywnych przeżyć. Taka postawa jest skazywaniem siebie na pewne nieszczęście. Oczywiście nie znaczy to, że powinniśmy szukać negatywnych do świadczeń, gdyby tak było bylibyśmy masochistami.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.