Rózaniec Rodziców
Różaniec Rodziców
czwartek, 20 listopada 2008 10:01

foto  W naszej parafii istnieje szczególna róża różańcowa. To grupa Różańca Rodziców. Skąd wzięła się idea takiej formy modlitwy? Dlaczego warto się w nią włączyć?

  Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawanie grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci. (...) Inicjatywa powstała z potrzeby serca i zaowocowała wspaniałymi rezultatami w życiu dzieci, dlatego zaczęto dzielić się doświadczeniami z innymi. Stworzono również możliwość przyłączenia się do róż tworzonych internetowo oraz zachęcano do tworzenia nowych róż w parafiach. Schemat modlitwy zaczerpnięty z idei Żywego Różańca pozwala uzyskiwać łaski, jakie dla tej formy modlitwy przewidziane są w Kościele. Poprzez udział w róży tworzy się wspólnota modlitwy, wytrwałość, odpowiedzialność i spokój. Rozważanie jednej tajemnicy przez cały miesiąc w kontekście miłości do dziecka powoduje czasem pogłębioną refleksję nad daną sprawą. Idea modlitwy rodziców za dzieci wsparta o sprawdzoną metodę medytacji nad życiem Pana Jezusa i św. Rodziny w rozważaniu tajemnic różańcowych powstała z konkretnymi intencjami. Prosząc Boga, aby chronił nasze dzieci przed skutkami naszych grzechów i słabości, wzrastamy w pokorze i zaczynamy zdawać sobie jaśniej sprawę z tego, w czym sami powinniśmy wzrastać; prosimy również Boga o wsparcie naszych działań. Szerząc ten rodzaj modlitwy również ewangelizujemy. A Bóg jest zawsze z tymi, którzy Go wyznają przed ludźmi.

 
Na czyjm polega ?
czwartek, 20 listopada 2008 10:02
  Przystępując do różańca dostajemy rozkład tajemnic na dwadzieścia miesięcy. jedną tajemnicę odmawiamy codziennie przez cały miesiąc od pierwszego dnia miesiąca do jego końca. nie musimy więc się spotykać, by zmienić tajemnice. Dziesiątkę różańca odmawiamy za wszystkie dzieci objęte modlitwą róży (czyli dzieci, chrześniaków oraz dzieci z duchowej adopcji wszystkich rodziców do niej należących). Wymieniamy imiona swoich dzieci. W modlitwę włączone są również dzieci chrzestne i z duchowej adopcji, ale już nie trzeba wymieniać ich imion. Automatycznie włączone są również synowe i zięciowie. po ślubie stają się też naszymi dziećmi. Różaniec rodziców nie obejmuje modlitwy za wnuki, siostrzeńców itd. (chyba że są naszymi chrześniakami), nie oznacza to jednak, że za te dzieci nie można się modlić na różańcu lub w inny sposób. Można zachęcić rodziców tych dzieci do przyłączenia się do różańca. Do różańca rodziców mogą przyłączyć się osoby należące do innych róż . to oczywiście niczemu nie przeszkadza, owszem, prowadzi do rozwoju tej modlitwy i życia duchowego, do głębszego zrozumienia istoty różańca. Żywy różaniec to piękna modlitwa i przystąpienie do inicjatywy różańca rodziców nie powinno tego zakłócać.
 
Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?
czwartek, 20 listopada 2008 10:04

1. Codziennie dajemy naszym dzieciom najpiękniejszy prezent: wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży, a tym samym pełniej wypełniamy czwarte przykazanie.

2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę . a jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy; często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci. to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).

4. Dajemy dobry przykład: dzieci widząc modlących się rodziców w naturalny sposób włączają się w taką modlitwę. Dzieci zaczynają rozumieć również, że rodzice mają swoje słabości i problemy, że się z nimi borykają, ale pomocy szukają w Bogu. Warto zapraszać, z całą delikatnością i miłością, na jaką nas stać, do wspólnej modlitwy. Oczywiście musi to być dostosowane do wieku dzieci. 

Jeżeli chcesz włączyć się w Różę Różańca Rodziców, to skontaktuj się ze swoim duszpasterzem.

Więcej informacji o Różańcu Rodziców na stronie: www.rozaniecrodzicow.pl 

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.