Różne
Tego nie można przemilczeć!
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
wtorek, 03 października 2017 15:07

Z używaniem, a konkretnie z problemem nadużywania alkoholu zetknął się każdy czytający ten tekst. Alkohol zniewala wielu. Podstępnie, powoli ale systematycznie powoduje śmiertelną chorobę, na którą zapada wielu z różnych środowisk. Wielu będąc już uzależnionymi nie chce się do tego przyznać nawet przed sobą samym.

Więcej…
 
„Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Różnorodność w jedności”
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
wtorek, 05 września 2017 15:20

W dniach 28 i 29 sierpnia br. odbyły się na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu już XLVII Wrocławskie Dni Duszpasterskie.  Organizuje je cyklicznie Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Tegoroczna edycja WDD opatrzona była hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Różnorodność w jedności”. Każdy dzień rozpoczynał się Eucharystią w katedrze. Następnie wykłady i warsztaty a dzień kończył się nabożeństwem w jednym z kościołów (Świętych Piotra i Pawła, Św.Krzyża). Miałem okazję wysłuchać zaproszonych prelegentów – wykładowców katolickich uczelni. Byli nimi ks. prof. Mariusz Rosik (PWT), ks. prof. Krzysztof Guzowski (KUL), dr hab. Mieczysław Guzewicz (Zielona Góra) oraz biskupi: bp dr Marek Solarczyk (Warszawa–Praga), bp prof. Jacek Kiciński(Wrocław), bp prof. Andrzej Siemieniewski (Wrocław). Chciałbym zwrócić uwagę na dwa wystąpienia.

Więcej…
 
Życie w małej wspólnocie chrześcijańskiej
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 08 lipca 2017 10:46

Życie w małej wspólnocie chrześcijańskiej – to wyzwanie dzisiejszych czasów!


Pretekstem do napisania tego artykułu było moje uczestnictwo w Eucharystii sprawowanej w parafii św. Augustyna we Wrocławiu w sobotni wieczór dnia 1 lipca br. W Eucharystii tej uczestniczyła również polska, wielodzietna rodzina katolicka z Austrii. Od 10-ciu lat przebywa ona jako „rodzina w misji” w Wiedniu. Po homilii prezbitera, ojciec rodziny przedstawiał świadectwo ich życia w środowisku, do którego zostali posłani przez Kościół. „Rodziny w misji” to rodziny z Drogi Neokatechumenalnej, które na prośbę biskupów osiedlają się w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie to jest konieczne. Rodzinom w misji towarzyszy zawsze prezbiter. Ich rolą jest, poprzez życie chrześcijańskie w małej wspólnocie oparte na Słowie Bożym i sprawowanej liturgii, świadczenie o ogromnej miłości Boga do człowieka niezależnie od czasu i miejsca jego życia. Wzorem życia są rodziny pierwszych chrześcijan żyjących w początkowym okresie rozwoju Kościoła.

Więcej…
 
Znaczenie kerygmatu w przepowiadaniu chrześcijańskim.
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 06 maja 2017 16:32

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.[1Kor1,21]
Trwamy w okresie wielkanocnym zbliżając się powoli do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W wielu miejscach, nawet poza kościołami, szczególnie w tym okresie,  głosi się, że Bóg – Stwórca, z wielkiej miłości do mnie i do każdego z nas grzeszników, posłał na ziemię swojego Syna – Jezusa Chrystusa, by poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokonać największego w świecie dzieła zbawczego jakim jest odkupienia człowieka z niewoli grzechów. Czy wierzysz w to? Jeśli tak, to jesteś wolny i możesz żyć bez lęku przed śmiercią ponieważ posiadasz już teraz w sobie życie wieczne.

Więcej…
 
Uroczyste wyznanie wiary – to wezwanie do nawrócenia
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 25 marca 2017 11:02

"Łatwo to wykazać widząc co się stało: ziemne bowiem stworzenia zamieniały się w wodne, a wodne na ląd wychodziły." (Mdr 19,19).


Wielki Post to szczególny czas przygotowujący mnie do przeżycia największej uroczystości w Kościele katolickim – Paschy. Pascha to przejście ze śmierci do życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kościół od Środy Popielcowej do Niedzieli Męki Pańskiej (Palmowej) przygotowuje wiernych do przeżycia największej uroczystości roku liturgicznego stawiając w centrum nawrócenie każdego człowieka. Zachęca do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Organizuje rekolekcje wielkopostne, prowadzi różne formy ewangelizacji np. Kursy Alpha  itp. Ale są także parafie, gdzie istniejące w nich wspólnoty, nawiązując do tradycji pierwotnego Kościoła i pomagając swoim członkom odkrywać na nowo sakrament chrztu świętego, w okresie wielkopostnym organizują tzw. skrutynia*) czyli pewne etapy stwierdzające ich gotowości do dalszego etapu wtajemniczania chrześcijańskiego.

Więcej…
 
Idźcie i głoście - to zadanie dla każdego chrześcijanina!
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 14 stycznia 2017 11:50

Trwamy już w okresie zwykłym kalendarza liturgicznego. Pamiętamy jednak czas związany ze świętami Bożego Narodzenia. Odbyliśmy rekolekcje adwentowe, przyjęliśmy do domu Światełko Betlejemskie, ubraliśmy choinkę, zjedliśmy wspólna wieczerzę wigilijną, obdarowaliśmy prezentami najbliższych a nawet może uczestniczyliśmy w pasterce. Przywitaliśmy nowy rok 2017 na balach sylwestrowych, braliśmy udział w Orszaku Trzech Króli.

Więcej…
 
Święty Mikołaj – któż to taki?
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
niedziela, 11 grudnia 2016 19:49

Read more

W okresie adwentu Kościół wspomina w dniu 6 grudnia św. Mikołaja, biskupa. Któż z nas, będąc małym dzieckiem, nie wyczekiwał z niecierpliwością wigilii 6 grudnia? Dzień ten miał dla każdego niezwykły blask i ciepło, choć nieraz już srożyła się zima. Św. Mikołaj przychodził grudniowym wczesnym wieczorem z długą siwą brodą, ubrany w biskupie szaty, z workiem prezentów. Dary były dawniej skromne, bo czasy zaraz po wojnie należały do ciężkich, lecz każdy był z prezentów zadowolony. Dziś, choć niejednemu z nas już siwizna przyprószyła skronie, w ten wieczór grudniowy wracamy do lat dzieciństwa, do domu rodzinnego, do ciepła i radości, do spojrzenia matczynych oczu i te marzenia z przeszłości urealniamy w radości swych dzieci lub wnuków. Skąd wziął się ten zwyczaj darowania prezentów i kim był ów święty?

Więcej…
 
KRÓLESTWO I KRÓLOWANIE
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
piątek, 11 listopada 2016 16:09

Piłat zapytał Go: "Czy Ty jesteś Królem żydowskim?" Jezus odpowiedział mu: "Tak, Ja Nim jestem". [Łk23,3]
W Kościele katolickim ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczyście, gdyż w tą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Wiara w królowanie Chrystusa była obecna w Kościele przez wieki i wiele Kościołów  chrześcijańskich (katolicy, anglikanie, prezbiterianie, luteranie, metodyści) obchodzi to święto bardzo uroczyście..

Więcej…
 
Jeszcze raz: chodzi o każde życie!
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
wtorek, 25 października 2016 17:14

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić. [Pwt 4,30-40a]

Przez Polskę przetoczyły się tzw. czarne marsze przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy komitetu "Stop Aborcji". Uczestniczyło w nich również wielu identyfikujących się Kościołem katolickim. Taki marsz odbył się nawet na terenie naszych parafii. Pomyślałem, że warto włączyć się do dyskusji na temat zabijania nienarodzonych dzieci (aborcji), gdyż narosło wiele niejasności na ten temat wśród katolików.

Więcej…
 
Święto Podwyższenia Krzyża!!!
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
środa, 07 września 2016 10:38

Dlaczego krzyż jest tak ważny? Krzyże-symbole stawiamy w różnych publicznych miejscach m.in. na skrzyżowaniach dróg, wzgórzach. Zawieszamy na ścianach różnych instytucji (sejm, szkoła, szpital). Krzyż zawieszamy w mieszkaniach. Krzyżem oznaczamy świątynie chrześcijańskie. Krzyż jest również obecny na naszych cmentarzach. Krzyż przypomina o męce i śmierci naszego Pana - Jezusa Chrystusa. Bez Krzyża Chrystusowego nie byłoby zbawienia. Jezus nie był obojętny wobec naszych ludzkich grzechów, ale wziął je na siebie umierając za nas jak najgorszy łotr, bluźnierca i zdrajca, będąc sam bez winy. I nie wołał z krzyża: Dlaczego mnie zabijacie? Milczał poddając się wyrokowi śmierci. Zrobił to z woli Boga Ojca jako Jego Syn, Bóg-Człowiek. Objawił światu prawdziwą Bożą ekonomię zbawienia, ukazując jak można przerywać błędne koło zła w świecie - wziął całe zło człowieka na Siebie. Umierając, po trzech dniach zmartwychwstaje i daje nam, którzy wierzymy w Jego imię, Swojego Ducha - Ducha Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Więcej…
 
Jak odczytuję misję Kościoła?
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
środa, 13 lipca 2016 15:26

Ostatnio zastanawiałem się nad misją Kościoła w dzisiejszym świecie. Bo czym jest Kościół? Ze szkoły, z nauki religii wiem, że w rzeczywistości jest on wspólnotą ludzi, która stanowi mistyczne Ciało Chrystusa. Na podkreślenie zasługuje słowo wspólnota. Znaczenie wspólnot lokalnych – Kościoła lokalnego, zostało przez Sobór Watykański wyraźnie podkreślone: Kościół nie jest sumą Kościołów lokalnych, ale w każdym Kościele lokalnym obecny jest i działa Kościół powszechny. Oznacza to, że wspólnota lokalna nie jest wycinkiem Kościoła, ale że tu, w Kościele lokalnym np. parafii, wspólnocie zakonnej i różnych innych wspólnotach w parafii, oczywiście w łączności ze wszystkimi innymi tworzącymi podobne wspólnoty, obecny jest Jezus Chrystus w swojej pełni. Jedność Kościołów lokalnych wyraża się poprzez Kolegium Biskupów, na czele którego stoi Biskup Rzymu.

Więcej…
 
Strona 1 z 6


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.