Byli Duszpasterze
Ks. Franciszek Jadamus SDS
sobota, 15 listopada 2008 01:35

Ks. Franciszek Jadamus SDS  
  Urodził się w 1944 w Łaziskach Dolnych. Od 1962 jest członkiem Zgromadzenia Salwatorianów. Studiował w WSD Salwatorianów w Bagnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Mikołowie w 1969 r. Odbył studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kończąc je licencjatem z teologii moralnej. Od tego czasu prowadzi wykłady z teologii moralnej. Pracował jako duszpasterz w różnych placówkach salwatroiańskich. Od początku istnienia parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich jest jej proboszczem.

Z dniem 1.07.2010 przestał pełnić funkcję proboszcza i rozpoczął pracę w parafii w Bielsku - Białej.

 

 
ks. Łukasz Kleczka SDS - superior
sobota, 04 września 2010 12:28

 Urodziłem się w dniu 3 marca 1973 roku. Ochrzczony w parafii pw. św. Jerzego w Goczałkowicach Zdroju, na Górnym Śląsku, wzrastałem w katolickiej rodzinie, wychowany przez moich rodziców, Krzysztofa, z zawodu inżyniera i Marii, nauczycielki. Jestem najstarszy z rodzeństwa i mam jeszcze siostrę i brata. Moje życie religijne było związane z kaplicą domu prowincjalnego sióstr salwatorianek w Goczałkowicach, gdzie zrodziło się także we mnie powołanie salwatoriańskie i kapłańskie.

Po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym w Pszczynie, we wrześniu 1992 roku wstąpiłem do nowicjatu salwatorianów w Bagnie. Rok później, 8 września 1993 roku, złożyłem pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste natomiast, w dniu 8 września 1997 roku. Czas studiów seminaryjnych w Bagnie, w pięknej okolicy Obornik Śl., był dla mnie szczególny i wyjątkowy. Obudziła się we mnie swoista miłość do tej ziemi, która trwa do dzisiaj. Studia ukończyłem obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Następnie, w dniu 29 maja 1999 roku, otrzymałem święcenia kapłańskie w Trzebini, z rąk ks. bpa Tadeusza Pieronka.

Po święceniach przełożeni skierowali mnie do Krakowa, gdzie przez trzy lata pełniłem posługę duszpasterza, rekolekcjonisty i kierownika duchowego w Centrum Formacji Duchowej. Pierwszą posługę duszpasterską pełniłem też w krakowskim kościele salwatorianów pw. Boskiego Zbawiciela. We wrześniu 2002 roku, zostałem wysłany do Rzymu. Zamieszkałem w domu generalnym naszego zgromadzenia zakonnego, kilkanaście metrów od Placu św. Piotra. Przez siedem lat pełniłem funkcję konsultora międzynarodowej wspólnoty zakonnej. Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbyłem studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, które ukończyłem obroną pracy na temat zbawienia w dziele pt. „Katolicyzm” Henri de Lubaca i uzyskałem tytuł magistra licencjusza teologii. W tym samym czasie w ramach wakacji letnich podejmowałem 3-letnie studia podyplomowe z antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii, w ramach „Szkoły Formatorów” w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Pobyt we Włoszech wiązał się także z posługą duszpasterską w różnych regionach tego kraju. Najczęściej podejmowałem ją na Sycylii, gdzie miałem okazję poznać piękno wiary i bogactwo kultury oraz zaprzyjaźnić się z wieloma wspaniałymi, żyjącymi tam ludźmi. Wraz z przełożonymi planowałem, by po ukończeniu studiów w Rzymie udać się do pracy w Salwatoriańskim Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Morogoro, w Tanzanii. Z powodów zdrowotnych plany te uległy jednak zmianie.

W lipcu 2010 roku poprosiłem przełożonych o możliwość powrotu do Polski. Zamieszkałem w najstarszym domu zakonnym naszego zgromadzenia w Trzebini. Z końcem sierpnia zostałem posłany do Obornik Śl. i mianowany superiorem wspólnoty zakonnej. W Szkole Podstawowej nr 3, im. Jana Pawła II, uczę katechezy dzieci z klas II i III. Pomagam też w parafii pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego. W tym roku akademickim rozpocznę także prowadzenie wykładów z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Moim zadaniem jest także ukończenie pisania i obrona pracy doktorskiej z teologii na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. Mam nadzieję i modlę się, bym temu wszystkiemu podołał i bym spełniał wolę Bożą. Wierzę też, że klimat obornickiej parafii i dobro żyjących tu ludzi pomogą!

ks.Łukasz zakończył pracę w Obornikach Śl. 30 czerwca 2011 r.

 
Ks. Michał Gołębiowski SDS - wikariusz
poniedziałek, 23 lipca 2012 15:42

  Urodziłem się 15 czerwca 1982r. w Oławie koło Wrocławia. Tam chodziłem do szkoły podstawowej nr 5. Po ukończeniu podstawówki rozpocząłem naukę w technikum żywienia i gospodarstwa domowego (technikum gastronomiczne). Ukończyłem tę szkołę jako dietetyk. Po maturze w 2003r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. W 2004 roku złożyłem pierwszą profesję zakonną. Następnie po dwóch latach całkowicie zrezygnowałem z seminarium. Przez dwa lata pracowałem i studiowałem zaocznie na Papieskim Wydziale Teologicznym. W 2008 roku wróciłem ponownie do Salwatorianów i we wrześniu tego roku drugi raz złożyłem pierwszą profesję zakonną. Śluby wieczyste złożyłem 8 września 2011r. 26 listopada 2011r. wyświęcono mnie na diakona. Pół roku później, 26 maja 2012r. przyjąłem święcenia kapłańskie.

Parafia pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich jest moją pierwszą parafią, do której mnie skierowano jako wikarego.

Moje zainteresowania, to: muzyka, film, góry i zwiedzanie zabytków.

Ks. Michał skończył pracę w naszej parafii z dniem 01 lipca 2015 r.

 
ks. Szymon Kula SDS - katecheta
czwartek, 17 września 2015 08:42

 

Pochodzi z Bielska-Białej i znaczną część dzieciństwa spędził w górach, ponieważ jego rodzina rozsiana jest po Sądecczyźnie i Podhalu. Po ukończeniu seminarium duchownego Salwatorianów w Bagnie przez krótki czas pomagał w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań, a następnie podjął studia doktoranckie z homiletyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i studia z retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posługiwał na parafiach w Bystrej Śląskiej, Piastowie i Mikołowie. Interesuje się literaturą, poezją, turystyką i komunikacją interpersonalną.
Więcej…
 
Ks. Krystian Kolba SDS
sobota, 15 listopada 2008 01:39

Ks. Krystian Kolba SDS  Przyszedł na świat w maju 1969 roku, w Jaworzu, niedaleko Bielska-Białej. Kiedy przeżywał szczęśliwe chwile swojego dzieciństwa rodzice postanowili zakłócić tę sielankę i posłali go do zerówki a potem szkoły podstawowej, gdzie w pocie czoła zaczął zdobywać wiedzę o otaczającym go świecie. Po ośmiu latach spędzonych w murach jednej szkoły przyszedł czas, by zobaczyć jak wyglądają inne szkoły, jak mu się wtedy wydawało, te bardziej poważniejsze. Wybór padł na Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, a klasa w której wylądował miała profil matematyczno-fizyczny. Cztery lata, które bardzo szybko przemknęły, nie tylko poszerzyły obszary jego wiedzy, ale także nauczyły go szukać odpowiedzi na te najważniejsze pytania. Trudno mu było rozstać się z tą szkołą, gdyż nie był to czas jedynie ślęczenia nad książką, ale także czas budowania przyjaźni, rozwijania swoich pasji i odkrywania co to znaczy być dorosłym. Niestety zdanie egzaminu dojrzałości w 1988 roku zakończył definitywnie jego przygodę ze szkołą średnią. Zanim to jednak nastąpiło było mu dane doświadczyć radości i pokoju wypływających z bliskości Boga. Stąd jego decyzja o wstąpieniu do Zgromadzenia Salwatorianów, których to księży spotkał rok wcześniej w Trzebini. Był to niezwykły czas w bardzo zwykłym miejscu, jakim dla niektórych jest Bagno, a dokładniej klasztor Salwatorianów wraz z Wyższym Seminarium Duchownym. Czas formacji intelektualnej został zwieńczony zdobyciem tytułu magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, natomiast formacja duchowa, na tym etapie, została zakończona przyjęciem świeceń kapłańskich, których udzielił mu biskup Tadeusz Rakoczy w Bielsku-Białej pamiętnego dnia 27 maja 1995 roku. Pierwszą placówką, na którą został posłany była parafia Matki Bożej Zbawiciela w Mikołowie. Wszystko było takie pierwsze i takie nowe, ale i nie łatwe. Na szczęście był Ktoś, Kto nad tym wszystkim czuwał. Przyszedł jednak moment, kiedy po trzech latach pracy duszpasterskiej sięgnął ponownie po książki i rozpoczął studia specjalistyczne z socjologii i katolickiej nauki społecznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Na ładnych kilka lat został związany z tą uczelnią i z tym miastem. Dopiero decyzją przełożonych w lipcu 2007 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich. 
Jest duszpasterzem Wspólnoty Rodzin, sprawuje pieczę nad kaplicą w Kowalach i jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 3.

 

 
Ks. Włodzimierz Szydłowski SDS
środa, 19 lutego 2014 19:56
Urodziłem się  na Łotwie. Obecnie dom rodzinny znajduję się  na Białorusi w miejscowości Brasław . W Brasławiu znajduję się Sanktuarium Narodzenia NMP Królowej Jezior  prowadzone przez księży Salwatorianów. W Sanktuarium służyłem jako ministrant przez dziesięć lat i tam rozpoznawałem swoje powołanie pod opieką księży Salwatorianów.   Po ukończeniu szkoły średniej ,  wstąpiłem do zakonu Salwatorianów  w Bagnie,  gdzie studiowałem przez  siedem lat.  W 2012 roku przyjąłem Święcenia Kapłańskie.
Więcej…
 
Ks. Sebastian Bratek SDS
sobota, 14 listopada 2009 20:45

 Urodził się dnia  1  czerwca  1977 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Eugeniusza i Krystyny zd. Całczyńska, jako najstarszy z trojga dzieci. W 1983 roku przystąpił do Wczesnej Komunii Świętej. Ukończył Technikum z wykształceniem średnim jako technik automatyk. W 1997 roku po zdanej maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Dnia 7 września 2000 roku rozpoczął nowicjat w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela (Księży Salwatorianów) w Trzebinii. Pierwsze śluby czasowe złożył 8 września 2001 roku w Trzebinii, a profesję wieczystą 8 września 2004 roku w Bagnie. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia w Bagnie otrzymał święcenia diakonatu z rąk ks. bpa. Józefa Pazdura.W dniu 11 kwietnia 2005 roku uzyskał stopień magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 21 maja 2005 roku w Trzebinii z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Zaraz po święceniach otrzymał dekret na wikariusza i katechetę w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie. Od 1 lipca 2008 roku był w Trzebnicy vice dyrektorem Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Od 1 lipca 2009 r. jest wikariuszem w parafii pw. Św. Judy Tadeusza i Św. Antoniego w Obornikach Śląskich. Pełni obowiązki Kapelana Nadleśnictwa w Obornikach Śląskich, jest odpowiedzialny za grupy młodzieżowe przy parafii a także jest katechetą w Liceum przy ul. Wrocławskiej. Kontakt:tel. kom. 694 85 46 18GG 3970516e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Od 1 lipca 2012 r skończył pracę w Oboenikach Śl.

 
Ks. Sławomir Noga SDS
sobota, 15 listopada 2008 01:37

Ks. Sławomir Noga SDS
  Urodził się z początkiem wiosny 1977 roku w Nawojowej koło Nowego Sącza w Małopolsce. W 1997 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Trzebini. 8 września 1998 roku złożył pierwsze śluby zakonne i rozpoczął sześcioletni okres formacji w WSD Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia. 22 maja 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Kard. Franciszka Macharskiego. Zgodnie z wolą Ks. Prowincjała Salwatorianów podjął obowiązki duszpasterza u św. Michała w Piastowie. W czerwcu 2006 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej we wspólnocie parafialnej św. św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich, gdzie pełni funkcję wikariusza. Towarzyszy młodym parafianom i Oazie Rodzin. Jest katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Holteia.

 

 
Ks. Józef Baron SDS
poniedziałek, 07 grudnia 2009 14:27


Urodziłem się 25 września 1964 r. w Brzezinach Śl. na Górnym Śląsku. W swojej rodzinnej miejscowości byłem ministrantem i lektorem. Tam też ukończyłem Szkołę Podstawową, a następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową w Chorzowie. W 1986 r. wstąpiłem do nowicjatu salwatorianów w Bagnie k/Wrocławia.
W 1987 r. złożyłem pierwszą profesję zakonną i rozpocząłem juniorat dla braci w Więciórce k/Myślenic, a następnie w latach 1988 – 1991 pracowałem w Krakowie na Zakrzówku, gdzie równocześnie ukończyłem szkołę średnią.
W 1991 r. złożyłem wieczyste śluby zakonne i rozpocząłem studia w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. 24 maja 1997 r. przyjąłem święcenia kapłańskie i zostałem skierowany do pracy duszpasterskiej w Trzebnicy. Tam zajmowałem się katechizacją w Zespole Szkół Zawodowych, prowadziłem grupę ministrantów oraz byłem parafialnym opiekunem Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, a także duszpasterzem służby zdrowia. W lipcu 2000 r. zostałem mianowany dyrektorem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, w którym pracowałem przez ostatnie 5 lat. W czerwcu bieżącego roku zostałem skierowany do pracy w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach Śląskich.
Zainteresowania – muzyka, dobra książka i film, kulinaria. Lubię także spacery po górach i jazdę na rowerze.

 
Ks. Maciej Figarski SDS
sobota, 15 listopada 2008 01:38

Ks. Maciej Figarski SDS
  Pochodzi ze Skarżyska Kamiennej, miasta znajdującego się na ziemi świętokrzyskiej. Od szkoły podstawowej służył jako ministrant do Mszy Świętej, a później jako lektor. Do Zgromadzenia Salwatorianów wstąpił w 1999 roku i po rocznym nowicjacie w Trzebini rozpoczął sześcioletnie studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 2006 roku z rąk J. E. Andrzeja Siemieniewskiego. W czerwcu 2006 roku został skierowany przez Ks. Prowincjała do pracy duszpasterskiej w Obornikach Śląskich w parafii p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego. Pełni tu funkcję katechety, opiekuna ministrantów i scholii dziecięcej. Interesuje się fotografią cyfrową, grafiką komputerową oraz akwarystyką. Lubi również wędrować po górach.

Od dnia 1.07.2010 r. zzakończył pracę w Obornikach Śl. i rozpoczął pracę w Piastowie. 

 

 
Ks. Maciej Chwarścianek SDS
poniedziałek, 07 grudnia 2009 14:24


Pochodzę z Czarnkowa, miasta położonego na styku doliny Noteci i Puszczy Noteckiej.
W domu, oprócz rodziców, była nas trójka dzieci – obok mnie jeszcze starsza siostra oraz młodszy brat. Lata szkolne były czasem, w którym oprócz normalnych obowiązków, angażowałem się w harcerstwie, próbowałem sił w biegach przełajowych, a także służyłem w kościele: najpierw jako ministrant, a później lektor. Zawsze też miałem „słabość” do jazdy rowerem, pływania oraz - na ile pozwalały na to wielkopolskie wzniesienia - do jazdy na nartach. Interesowałem się - i chyba mi to pozostało - akwarystyką oraz motoryzacją.
Ze zgromadzeniem Salwatorianów zetknąłem się po raz pierwszy w połowie szkoły średniej, gdy dość przypadkowo otrzymałem zaproszenie na prowadzone przez nich rekolekcje. Od tamtego czasu zacząłem patrzeć na powołanie do kapłaństwa, jako drogę, która może być także moją drogą. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego wstąpiłem więc do nowicjatu Salwatorianów w Bagnie. Tam złożyłem śluby zakonne, a 30 maja 1998 roku przyjąłem w Trzebnicy z rąk Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza święcenia kapłańskie.
Zaraz po święceniach zostałem skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez pięć lat mieszkałem: najpierw w Lublinie, a potem w domu zakonnym Salwatorianów w Nałęczowie. Oprócz studiów, służyłem kapłańską posługą dwóm wspólnotom sióstr zakonnych, prowadziłem rekolekcje parafialne, a przez ostatnie dwa lata dojeżdżałem także do Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie w celu prowadzenia wykładów. Czas długich, studenckich wakacji, oprócz odpoczynku, był także okazją do intensywniejszego zaangażowania w pracę duszpasterską, poprzez prowadzenie rekolekcji dla młodzieży oraz różne formy zastępstw.
Gdy w czerwcu otrzymałem skierowanie do pracy w Obornikach Śląskich, bardzo się ucieszyłem. Moim pragnieniem od początku była praca z ludźmi w duszpasterstwie parafialnym. Ponadto, jeszcze w czasach seminaryjnych, patrzyłem na tutejszą parafię z pewnym zaciekawieniem i myślą: - może tu kiedyś będę. Oborniki są moją pierwszą parafią i jednocześnie trudnym wyzwaniem, gdyż mam tu pełnić posługę, jako przełożony wspólnoty zakonnej, katecheta w gimnazjum oraz wykładowca w seminarium w Bagnie. Chciałbym także sfinalizować moje studia obroną pracy. Mam jednak nadzieję, że z Bożą pomocą będę potrafił być Jego narzędziem i jednocześnie zżyję się z tutejszą wspólnotą parafialną.

 
Ks. Sebastian Szewczyk SDS
poniedziałek, 07 grudnia 2009 14:23


Urodziłem się 10 listopada 1971 r. w Świdnicy (blisko Wałbrzycha),
ale wychowywałem się w Wołowie. Mam brata Krzysztofa, który jest o rok ode mnie młodszy.
Jako młody człowiek należałem do młodzieży „zbuntowanej”, jeździłem na koncerty i mecze piłkarskie. Nie zapowiadało to nic dobrego. Jednak Jezus upomniał się o mnie i mając 18 lat zacząłem zbliżać się do Boga. Wtedy postanowiłem, że po ukończeniu technikum wstąpię do zakonu. Życie zakonne rozpocząłem 7 września 1991r., kiedy zostałem przyjęty do nowicjatu Salwatorianów.
Podczas studiów seminaryjnych poza zwykłymi zajęciami miałem również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności muzycznych grając przez 5 lat w seminaryjnym zespole muzycznym VOX NOSTRA na gitarze. Podczas całego okresu oprócz wielu wyjazdów, koncertów z zespołem udało nam się nagrać dwie kasety z naszymi kompozycjami „ Otwórz drzwi Chrystusowi” i „Ziemia”.
Roczną praktykę diakońską odbywałem w parafiach: w Elblągu i Piastowie. Święcenia kapłańskie otrzymałem w Mikołowie 26 maja 2000r. z rąk ks. bp. Piotra Libery.
Po święceniach zostałem skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Węgorzewie. Jako katecheta pracowałem w gimnazjum, szkole podstawowej, a także w przedszkolu, gdzie chyba najmilej mi się pracowało. W duszpasterstwie parafialnym oprócz zwyczajnych kapłańskich posług, zostałem przydzielony do pracy z dziećmi, gdzie bardzo przydały mi się moje umiejętności muzyczne. Z Węgorzewa wyjeżdżałem ze smutkiem, ponieważ bardzo zżyłem się z ludźmi, ale mam nadzieję, że z nie mniejszym żalem będę opuszczał parafię Obornicką.

 
Ks. Grzegorz Skałecki SDS
poniedziałek, 07 grudnia 2009 14:21

Urodził się 22.08.72 roku w Pleszewie, w obecnym województwie Wielkoposkim.
W mieście rodzinnym ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Interesował się przedmiotami ścisłymi, a także miał zacięcie muzyczne. Współtworzył młodzieżowy zespół muzyczny „Bluszcz”, grający głównie bluesa i rocka.
Po maturze wstapił do Zgromadzenia Salwatorianów. Rozpoczął nowicjat, a następnie studia w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.
Podczas lat studiów rozwijał swoje zainteresowania muzyczne grając na gitarze basowej w dobrze nam znanym zespole kleryckim VOX NOSTRA. Aktywnie pracował w seminaryjnym Kole Teatralnym. Wraz z innymi klerykami był też częstym gościem obornickiego Domu Dziecka (Domu nad Stawem).
Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.98 w Trzebnicy z rąk kardynała Henryka Gulbinowicza.
Pierwszą placówką ks. Grzegorza był Referat Misyjny Salwatorianów w Mikołowie. Po roku pracy przeniesiony został do parafii warszawskiej, gdzie pełnił funkcje wikarego i katechety w Zespole Szkół Ogrodniczych. Angażował się wówczas w organizację i prowadzenie salwatoriańskiej grupy pielgrzymkowej (grupa „zielona” www. wapm.pl) Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.
1 lipca 2002 roku powitaliśmy ks. Grzegorza w parafii św. Judy Tadeusza
i Antoniego w Obornikach Śl. Powierzono mu obowiązki wikarego i katechety w obornickim Liceum Ogólnokształcącym. Cieszymy się, że nasz nowy duszpasterz ma ogromny zapał do pracy z młodzieżą. Na dobry początek razem z ks. Sebastianem planują od pierwszej niedzieli października prowadzić dla młodych (nie tylko ciałem, ale przede wszystkim duchem) dodatkową wieczorną mszę św. o godz. 19.00.

 
Ks. Piotr Hałdaś SDS
poniedziałek, 07 grudnia 2009 14:16


Urodziłem się 4 czerwca 1973 r. w miejscowości Kolbuszowa w województwie podkarpackim, tu też mieszkałem do 21 roku życia. Po ukończeniu ośmioletnich zmagań naukowych w miejscowej Szkole Podstawowej, swoją dalszą edukację kontynuowałem w szkole zawodowej o profilu budowlanym w Rzeszowie. Po jej ukończeniu, w dalszym ciągu pragnąłem zdobywać wiedzę, dlatego też podjąłem naukę w trzyletnim Technikum Budowlanym w Rzeszowie, które ukończyłem maturą w roku 1993. We wrześniu 1994 roku wstąpiłem do nowicjatu Księży Salwatorianów w Trzebini koło Krakowa.
Po roku wstępnej formacji zakonnej w nowicjacie i złożeniu pierwszych ślubów rozpocząłem w roku 1995 naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwtorianów w Bagnie.
W czasie studiów seminaryjnych poza zwykłymi zajęciami studenta, a więc wkuwaniem i zdawaniem wyuczonej wiedzy podczas różnych egzaminów, mogłem również rozwinąć wachlarz swoich zainteresowań. Dość przypadkowo zostałem akustykiem w zespole kleryckim „Vox Nostra”. Pewnego razu zostałem poproszony przez jednego ze starszych współbraci kleryków o pomoc przy nagłaśnianiu jednej z kleryckich uroczystości i tak się zaczęło. Przez pięć lat towarzyszyłem muzykom z „Vox Nostry”, między innymi Ks. Tadeuszowi Błajdzie, który był perkusistą, w ich trasach koncertowych oraz przy nagrywaniu przez nich płyty pt. „Ziemia”. Pracowałem także w naszym bagieńskim studiu nagrań, przygotowując różnego rodzaju audycje i słuchowiska, które później emitowaliśmy w Katolickim Radiu Rodzina we Wrocławiu. W czerwcu 2000 roku zostałem wyświęcony na diakona, a w marcu 2001 r. rozpocząłem praktykę diakońską w Parafii NSPJ w Obornikach Śląskich. Po święceniach kapłańskich, które przyjąłem 26 maja 2001 r. z rąk ks. bpa Jana Tyrawy w Bagnie, z dniem 1 lipca br. zostałem skierowany przez moich przełożonych do pracy w Obornikach Śląskich. Decyzja ta bardzo mnie ucieszyła, gdyż po trzy miesięcznym pobycie w tutejszej parafii na praktyce diakońskiej sama miejscowość, jak i jej mieszkańcy podbili moje serce.
Kończąc tą moją krótką autoprezentację, pragnę przyznać, że czuję się tutaj bardzo dobrze i chciałbym wam służyć swoją kapłańską posługą jak najlepiej. Ze swej strony chciałbym także prosić was o modlitwę w mojej intencji równocześnie zapewniając o swojej.

 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.