Stowarzyszenie Ecclesia

Statuty
Członkowie
Statuty
Statuty Katolickiego Stowarzyszenia "Ecclesia"
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 26 listopada 2011 12:37

Statut Katolickiego Stowarzyszenia
„Ecclesia”

Rozdział I
 Postanowienia Ogólne  

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Oborniki Śląskie.
3. Dla realizacji celów statutowych terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
4. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Prawo o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi  i międzynarodowymi organizacjami  i instytucjami  o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Działalność stowarzyszenia oparte jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

Więcej…
 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.