Artykuły
Życie w małej wspólnocie chrześcijańskiej
Różne
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 08 lipca 2017 10:46

Życie w małej wspólnocie chrześcijańskiej – to wyzwanie dzisiejszych czasów!


Pretekstem do napisania tego artykułu było moje uczestnictwo w Eucharystii sprawowanej w parafii św. Augustyna we Wrocławiu w sobotni wieczór dnia 1 lipca br. W Eucharystii tej uczestniczyła również polska, wielodzietna rodzina katolicka z Austrii. Od 10-ciu lat przebywa ona jako „rodzina w misji” w Wiedniu. Po homilii prezbitera, ojciec rodziny przedstawiał świadectwo ich życia w środowisku, do którego zostali posłani przez Kościół. „Rodziny w misji” to rodziny z Drogi Neokatechumenalnej, które na prośbę biskupów osiedlają się w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie to jest konieczne. Rodzinom w misji towarzyszy zawsze prezbiter. Ich rolą jest, poprzez życie chrześcijańskie w małej wspólnocie oparte na Słowie Bożym i sprawowanej liturgii, świadczenie o ogromnej miłości Boga do człowieka niezależnie od czasu i miejsca jego życia. Wzorem życia są rodziny pierwszych chrześcijan żyjących w początkowym okresie rozwoju Kościoła.

Więcej…
 
Znaczenie kerygmatu w przepowiadaniu chrześcijańskim.
Różne
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 06 maja 2017 16:32

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.[1Kor1,21]
Trwamy w okresie wielkanocnym zbliżając się powoli do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W wielu miejscach, nawet poza kościołami, szczególnie w tym okresie,  głosi się, że Bóg – Stwórca, z wielkiej miłości do mnie i do każdego z nas grzeszników, posłał na ziemię swojego Syna – Jezusa Chrystusa, by poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokonać największego w świecie dzieła zbawczego jakim jest odkupienia człowieka z niewoli grzechów. Czy wierzysz w to? Jeśli tak, to jesteś wolny i możesz żyć bez lęku przed śmiercią ponieważ posiadasz już teraz w sobie życie wieczne.

Więcej…
 
Uroczyste wyznanie wiary – to wezwanie do nawrócenia
Różne
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 25 marca 2017 11:02

"Łatwo to wykazać widząc co się stało: ziemne bowiem stworzenia zamieniały się w wodne, a wodne na ląd wychodziły." (Mdr 19,19).


Wielki Post to szczególny czas przygotowujący mnie do przeżycia największej uroczystości w Kościele katolickim – Paschy. Pascha to przejście ze śmierci do życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kościół od Środy Popielcowej do Niedzieli Męki Pańskiej (Palmowej) przygotowuje wiernych do przeżycia największej uroczystości roku liturgicznego stawiając w centrum nawrócenie każdego człowieka. Zachęca do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Organizuje rekolekcje wielkopostne, prowadzi różne formy ewangelizacji np. Kursy Alpha  itp. Ale są także parafie, gdzie istniejące w nich wspólnoty, nawiązując do tradycji pierwotnego Kościoła i pomagając swoim członkom odkrywać na nowo sakrament chrztu świętego, w okresie wielkopostnym organizują tzw. skrutynia*) czyli pewne etapy stwierdzające ich gotowości do dalszego etapu wtajemniczania chrześcijańskiego.

Więcej…
 
Idźcie i głoście - to zadanie dla każdego chrześcijanina!
Różne
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
sobota, 14 stycznia 2017 11:50

Trwamy już w okresie zwykłym kalendarza liturgicznego. Pamiętamy jednak czas związany ze świętami Bożego Narodzenia. Odbyliśmy rekolekcje adwentowe, przyjęliśmy do domu Światełko Betlejemskie, ubraliśmy choinkę, zjedliśmy wspólna wieczerzę wigilijną, obdarowaliśmy prezentami najbliższych a nawet może uczestniczyliśmy w pasterce. Przywitaliśmy nowy rok 2017 na balach sylwestrowych, braliśmy udział w Orszaku Trzech Króli.

Więcej…
 
Święty Mikołaj – któż to taki?
Różne
Wpisany przez Zbigniew Stachurski   
niedziela, 11 grudnia 2016 19:49

Read more

W okresie adwentu Kościół wspomina w dniu 6 grudnia św. Mikołaja, biskupa. Któż z nas, będąc małym dzieckiem, nie wyczekiwał z niecierpliwością wigilii 6 grudnia? Dzień ten miał dla każdego niezwykły blask i ciepło, choć nieraz już srożyła się zima. Św. Mikołaj przychodził grudniowym wczesnym wieczorem z długą siwą brodą, ubrany w biskupie szaty, z workiem prezentów. Dary były dawniej skromne, bo czasy zaraz po wojnie należały do ciężkich, lecz każdy był z prezentów zadowolony. Dziś, choć niejednemu z nas już siwizna przyprószyła skronie, w ten wieczór grudniowy wracamy do lat dzieciństwa, do domu rodzinnego, do ciepła i radości, do spojrzenia matczynych oczu i te marzenia z przeszłości urealniamy w radości swych dzieci lub wnuków. Skąd wziął się ten zwyczaj darowania prezentów i kim był ów święty?

Więcej…
 
Strona 1 z 8


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.