Judaiantoni.pl

Kościół to MY!

Czym jest Eucharystia?

Jednym z głównych elementów katolicyzmu są sakramenty, będące aktami, w których wierni demonstrują swoją wiarę na różne sposoby, które mogą się różnić w zależności od odłamu religijnego. Jednym z głównych sakramentów jest Eucharystia.

Czym jest Eucharystia?

Eucharystia jest jedną z nazw nadanych sakramentowi, w którym wierni przyjmują ciało i krew Chrystusa, uobecnione w chlebie i winie..

Eucharystia jest sakramentem Kościoła prawosławnego, katolickiego, koptyjskiego, anglikańskiego, prezbiteriańskiego i niektórych luterańskich.

Jeśli chodzi o pochodzenie słowa, eucharystia jest klasycznym słowem łacińskim, eucharistĭa, które pochodzi z klasycznej greki, εὐχαριστία (eucharystia), będąc używanym w odniesieniu do dziękczynienia, różniąc się od tego, co znamy dzisiaj.

Eucharystia występuje pod innymi nazwami, takimi jak: Wieczerza Pańska, Komunia, Najświętszy Sakrament, Święte Tajemnice i Święta Wieczerza.

Eucharystia nie ma takiego samego znaczenia we wszystkich religiach i dość mocno się różni. W katolicyzmie Eucharystia jest jednym z siedmiu sakramentów i może być sprawowana tylko przez osoby, które przyjęły komunię, natomiast w innych religiach o mniejszej liczbie sakramentów, takich jak anglikańska czy prawosławna, może ją przyjąć każdy wierzący, ponieważ w tych wyznaniach nie ma komunii. Chcesz przyjąć komunię? Przeczytaj o obiektach sakralnych na w elkonline.pl

Cechy charakterystyczne Eucharystii

Eucharystia ma ogromną liczbę skutków dla tych, którzy ją przyjmują, niektóre z głównych to te dotyczące odrodzenia, czystości i odkupienia niektórych grzechów.

Jest to jeden z niewielu sakramentów, które znajdujemy w prawie wszystkich wierzeniach chrześcijańskich, co świadczy o jego ogromnym znaczeniu dla wszystkich tych religii, w przeciwieństwie do innych sakramentów, które występują tylko w niektórych wierzeniach.

Twórcą Eucharystii był Jezus Chrystus, a Ostatnia Wieczerza była momentem, w którym wskazał reszcie apostołów sposób sprawowania tego aktu i jego znaczenie dla chrześcijaństwa.

Eucharystia ma dwie bardzo różne części: w pierwszej słucha się Pisma Świętego, aby zrozumieć słowo Boże, a w drugiej spożywa się Ciało i Krew Jezusa.

Podstawową ideą Eucharystii jest transsubstancjacja, czyli przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa, ale z zachowaniem ich materialnej postaci w takiej postaci, w jakiej są.