Judaiantoni.pl

Kościół to MY!

Czym był kalifat Umajjadów?

Po śmierci Mahometa na obszarze arabskim powstały odłamy religijne, które były kluczowe dla historii ludzkości, tworząc tzw. kalifaty, które w ciągu kilku lat podbiły dużą część znanego świata i zabrały swoją religię w wiele nowych miejsc.

Czym był kalifat Umajjadów?

Kalifat Umajjadów uważany jest za drugi z czterech wielkich kalifatów islamskich, które powstały po śmierci proroka Mahometa. Ideą tych grup była święta wojna, podbój wielu regionów w celu osiągnięcia ekspansji islamu na całym świecie.

Początkowo stolicą Umajjadów był Damaszek, ale po zdobyciu nowych regionów, takich jak Kaukaz, Maghreb i część Półwyspu Iberyjskiego, ich stolicą stała się Kordoba. Jeśli interesuję Cię zwiedzenie tego historycznego miejsca, polecamy artykuł turystyczny opublikowany w eswiecie.pl. Znaczenie kalifatu Umajjadów polega na tym, że po latach ekspansji osiągnął on rozległość 15 000 000 km2, co czyni go jednym z największych imperiów w historii ludzkości i przyczyną wielkich wpływów islamu na wszystkich tych obszarach.

Charakterystyka kalifatu Umajjadów: jego początki i fazy

Umajjadzi wyłonili się z plemienia Quraysh z Mekki, ludu, do którego należał Mahomet, a więc mieli wielką rangę wśród muzułmanów.

Pierwszy krok w kierunku ich dojścia do władzy nastąpił, gdy Uthman, bogaty lokalny kupiec, poślubił córkę Mahometa i został mianowany następcą kalifa Omara. Władza Uthmana nie trwałą długo, gdyż wkrótce został on zamordowany przez ludzi, którzy za najlepszego możliwego następcę uważali kuzyna Mahometa – Alego. Zamach ten rozpoczyna wojnę domową między różnymi przywódcami muzułmańskimi, wojnę, która spowodowała trzy podziały islamu. Ali został pokonany przez Muawiję, członka Umajjadów, który po zwycięstwie zakłada kalifat Umajjadów i ustanawia stolicę w Damaszku.

Kalifat Damaszku

Umajjadzi rozpoczęli swoją dynastię zmieniając system wybierania kalifa, gdyż wcześniej wybierano najbardziej godnego kalifa, a po zmianie system wyborczy stał się dziedziczny, zakładając tym samym dynastię Umajjadów.

Głównym elementem definiującym Umajjadów była ich ekspansja, a ich historia to historia ludu podbijającego, który nieustannie zajmował terytorium w celu szerzenia idei islamu na całym świecie. Wśród podbojów Umajjadów znalazły się Maghreb, duża część Półwyspu Iberyjskiego, Iran i kilka terytoriów aż do Chin, gdzie ekspansja została zatrzymana.

Umajjadzi mieli wiele problemów z powodu ogromnych sporów z innymi odłamami islamu, gdyż wielu z nich uważało, że Umajjadzi mają zbyt duże wpływy Bizancjum. Wszystko to powodowało, że okolice Damaszku były w ciągłym konflikcie pomiędzy różnymi ludami, które zamieszkiwały te tereny.

Wszystkie te konflikty doprowadziły do serii buntów wewnątrz kalifatu, zmuszając kalifa do ucieczki z regionu. Prawie wszyscy Umajjadzi zostali zabici, z wyjątkiem Abderramana I, który uciekł z Damaszku i został w Kordobie.