Judaiantoni.pl

Kościół to MY!

Czy Bóg przemawia przez sny?

Od czasów starożytnych interpretowane jest znaczenie snów w różnych kulturach i do dnia dzisiejszego powstają różne teorie na temat ich interpretacji.

Obecnie prowadzone są badania naukowe, których celem jest ustalenie, co dzieje się w mózgu podczas snu. Od religii, które widziały w symbolach snów boskie objawienia, do teoretycznych osiągnięć psychoanalizy i psychologii analitycznej, sny zawsze były otoczone tajemnicą i świętością.

Bóg przemawia przez sny?

W starożytności oniromancja, czyli wróżenie przez sny, była częstym zjawiskiem. I zrozumiałe jest, że skoro sny są tajemnicze, enigmatyczne i niekontrolowane przez człowieka, to postrzegano je jako manifestację tego, co jest poza zasięgiem człowieka, a więc miejscem działania boskości.

W Biblii jest mnóstwo materiału, gdzie Bóg daje ostrzeżenia przez sny, od Sary (Gn 20,3), Jakuba, Józefa (Gn 37) i samego faraona (Gn 41).

W Nowym Testamencie ostrzeżenia dla Józefa są również wyraźnym odniesieniem do boskiej manifestacji poprzez sny. Jednak sama tradycja judeochrześcijańska zna teksty, które są ważnymi ostrzeżeniami przed wiarygodnością snów W całej tradycji religijnej Izraela, a później chrześcijaństwa, sny są uważane za środek drugorzędny i mogą być łatwo manipulowane przez fałszywego proroka.

Powiązany artykuł: Czy katolik może wierzyć w sny?

Tak to potępia Jeremiasz (23,25; 29,8): „Oto ja jestem przeciw prorokom, którzy prorokują fałszywe sny, mówi Pan”. Od VIII w. p.n.e. prorocy nalegali, by nie zwracać uwagi na sny i istnieją silne ostrzeżenia przed chęcią poznania przyszłości poprzez formy wróżenia, w tym konsultowanie snów.

Chociaż istnieją niezliczone świadectwa manifestacji Boga poprzez sny, są one inicjatywą Boga, a nie ciekawskim poszukiwaniem człowieka. Teksty biblijne są bardzo surowe wobec wszelkich form wróżbiarstwa, magii i przesądów, ponieważ prawdziwą wiarę rozumieją jako relację z Bogiem, a nie jako niespokojne poszukiwanie kontroli nad przyszłością lub zjawiskami nadprzyrodzonymi.