Judaiantoni.pl

Kościół to MY!

Pochodzenie i wierzenia Amiszów

Początków społeczności Amiszów można doszukiwać się w Szwajcarii w XVI wieku, kiedy to podczas radykalnej reformacji spowodowanej pojawieniem się protestantów, rozpoczął się ruch w kierunku znacznie ostrzejszej wersji religii. Ta radykalna wersja protestantów była początkiem Amiszów, ale dopiero w 1710 roku zaczęto używać słowa w odniesieniu do tych ludzi.

Wiele lat później, około 1720 roku, ponad 500 Amiszów wyjechało do Pensylwanii, aby uciec przed prześladowaniami religijnymi, które miały miejsce w dużej części Europy. Z biegiem lat wielu kolejnych Amiszów przeniosło się do Stanów Zjednoczonych, aby uciec przed licznymi wojnami, które toczyły się w Szwajcarii i południowych Niemczech, tworząc silną grupę społeczną w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. O wspomnianych wojnach przeczytasz w zolnierzewykleci.pl

Musimy również porozmawiać o religii tej grupy społecznej, aby zrozumieć ogromne różnice między najbardziej powszechnymi nurtami religijnym. Główne elementy definiujące religię Amiszów są następujące:

  • Opiera się na religii protestanckiej, będąc jej radykalną wersją.
  • Opowiadają się za rozdziałem kościoła od państwa.
  • Chrzty nie powinny dotyczyć osób niepełnoletnich, ponieważ dana osoba powinna zdecydować się na chrzest, gdy będzie starsza.
  • Styl życia bez przemocy, co jest powodem, że Amisze nie posiadają żadnych sił zbrojnych.
  • Jest to religia przeciwko indywidualizmowi, stawiająca czoła pychy i broniąca pokory.
  • Amisze nie korzystają z technologii, uważając, że praca fizyczna jest niezbędna.
  • Spotkania religijne odbywają się w prywatnych domach, rotacyjnie w całym mieście.
  • Nieczęsto wchodzą w interakcje ze światem zewnętrznym, ale w tych nielicznych przypadkach, w których to robią, ujawnia się ich skłonność do współpracy i dobroczynność.
  • Przy wszystkich posiłkach odmawiają modlitwę do Jezusa, co jest dla nich bardzo ważnym obrzędem.