Szczęść boże Juda i Antoni Wyzwól się od grzechu.
Bądź wsparciem dla swoich braci i sióstr.

Najnowsze informacje

BLOG

O naszej parafii