Judaiantoni.pl

Kościół to MY!

Jakie są wierzenia islamu?

Dyskutując o wierzeniach islamu, musimy wziąć pod uwagę, że jest to bardzo rozbudowana religia, która ma liczne odłamy. Dlatego w tym artykule o wierzeniach islamu skupimy się na głównych wierzeniach, które mają wszystkie odłamy islamu.

6 podstawowych wierzeń wiary muzułmańskiej

 • Wiara w Allaha: Jedyny i prawdziwy Bóg dla muzułmanów, świętokradztwem jest wiara w jakiekolwiek inne bóstwo. To wierzenie broni monoteizmu, jednocześnie łamiąc ideę, że Allah mógłby mieć syna, tak jak Bóg w religii chrześcijańskiej.
 • Wiara w anioły: Podobnie jak w innych religiach Abrahamowych, również w islamie występują postacie anielskie. Anioły w islamie mają liczne zadania, takie jak obrona przed demonami czy odwiedzanie naszego świata, by udzielać ludziom lekcji.
 • Wiara w proroków: Prorocy są uważani za jedne z najważniejszych osób w islamie, będąc promotorami słowa Allaha.
 • Wiara w boskie księgi: Koran jako najwyższa święta księga islamu stanowi centrum wszystkiego, będąc miejscem, z którego rodzą się idee i wierzenia wszystkich muzułmanów, oraz podstawową księgą dla wszystkich muzułmanów.
 • Wiara w dzień sądu: Jak wszystkie inne religie Abrahamowe, islam również ma dzień sądu, kiedy wszystko dobiega końca. Jest to moment, w którym Allah zakończy świat, w wielkim sądzie, który zadecyduje o końcu każdego człowieka i jego losie w życiu pozagrobowym.
 • Wiara w boską moc Allaha: Bóg islamu jest w pełni boski i potężny, a więc jest wszechwiedzący i posiada władzę nad wszystkim na tym świecie.

5 obowiązków rytualnych w islamie

5 obowiązków tytualnych jest uważanych za elementy, które wszyscy muzułmanie są zobowiązani wykonywać, aby być dobrymi wierzącym.

 • Szahada: Zobowiązanie, że nie ma boga prócz Allaha i że Mahomet jest jego prorokiem. Chodzi o to, że wszystkie odłamy religii muzułmańskiej są takie same, więc mogą wierzyć tylko w jedną religię, którą jest islam i muszą odrzucić politeizm we wszystkich jego formach.
 • Salat: Muzułmanie muszą modlić się pięć razy dziennie, w kierunku Mekki. Jest to jedno z najgłębiej zakorzenionych przekonań, a niewykonanie wszystkich pięciu modlitw uważane jest za świętokradztwo.
 • Azaque: Każda muzułmanka musi złożyć jedną jałmużnę w roku, oddając część swoich oszczędności tym w społeczności, którzy mają najmniej pieniędzy. Chodzi o to, że nikt nie może być bogaty, a więc nie może być chciwy.
 • Sawm: Post wykonywany w miesiącu Ramadan, w którym wierny nie może jeść ani pić w czasie, gdy słońce jest na niebie. Dedykowany artykuł o ramadanie opublikował portal www.ejastrzebie.pl Polecamy!
 • Hadż: Pielgrzymka do Mekki jest obowiązkiem, gdyż mówi się, że należy ją odbyć tylko raz w życiu, choć zawsze zależy to od możliwości ekonomicznych danej osoby.