Śp. Ks. Benon Hojeński SDS (1943-2016) - imię zakonne: Salezy
Wpisany przez ks. Rafał Masarczyk SDS   
sobota, 03 grudnia 2016 16:36

Ks. Benon Hojeński przyszedł na świat 1 kwietnia 1943 roku w Krzyżownikach k. Kępna. Wychowywał się, wraz czterema siostrami: Heleną, Marią, Antoniną i Krystyną oraz bratem Janem, w rolniczej rodzinie Bernarda i Klary zd. Kopka. Sakrament chrztu świętego otrzymał 4 kwietnia 1943 roku w rodzinnej parafii. Sakrament bierzmowania otrzymał 24 maja 1954 roku w rodzinnej parafii.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku rodzina Hojeńskich została pozbawiona przez władze komunistyczne gospodarstwa rolnego a w swoim domu mogli pozostać jako lokatorzy. Dnia 1 września 1950 roku ks. Benon rozpoczął edukację w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości. A od 1 września 1955 roku kontynuował naukę w szkole podstawowej w Rychtalu. Następnie, od września 1957 roku, kontynuował edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej we Wrocławiu, przy ul. Słubickiej.

Już wówczas zrodziło się w nim powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Dlatego po ukończeniu szkoły zawodowej zgłosił się do prowincjalatu salwatorianów w Krakowie, gdzie zasugerowano mu aby rozpoczął formację podstawową w nowicjacie a po jego ukończeniu kontynuował edukację w szkole średniej i złożył egzamin maturalny. Idąc za radą przełożonych rozpoczął, dnia 22 sierpnia 1960 roku, nowicjat w Bagnie. Pierwszą profesję zakonną złożył dnia 22 sierpnia 1961 roku w Bagnie. Następnie kontynuował edukację z zakresu szkoły średniej. Po zdaniu pomyślnie egzaminów z przedmiotów klasy 8 i 9 gimnazjum i w dniu 1 września 1961 roku rozpoczął naukę w 10 klasie gimnazjum w Krakowie przy ul. Sobieskiego. W czasie nauki w 11 klasie tejże szkoły w naszej Ojczyźnie nasiliły się represje wobec Kościoła. Na skutek donosu ks. Benon oraz dwóch innych kandydatów musieli opuścić szkołę w Krakowie. Po przenosinach do Zakopanego, w listopadzie 1962 roku, kontynuował naukę w gimnazjum pod Tatrami. Jednak i tutaj dopadła go władza ludowa. Po wizytacji z kuratorium został on usunięty także z tej szkoły. Był to okres, kiedy to zaczęto masowo wysyłać powołania do służby wojskowej dla alumnów wyższych seminariów duchownych.Mimo wielu trudności, w czerwcu 1963 roku, ks. Benon Hojeński złożył pomyślnie egzamin dojrzałości jako ekstern we Wrocławiu. W październiku 1963 roku rozpoczął studium filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Profesję wieczystą złożył 22 sierpnia 1965 roku w Bagnie. Diakonat otrzymał, dnia 22 czerwca 1968 roku we Wrocławiu, z rąk bpa Pawła Latuska.
Po zakończeniu studiów seminaryjnych przyjął, dnia 14 czerwca 1969 roku, święcenia prezbiteratu z rąk bpa Herberta Bednorza w Mikołowie. Dwa dni później neoprezbitera i jego najbliższych dotknęła wielka tragedia rodzinna. Dnia 16 czerwca tegoż roku w szpitalu we Wrocławiu umarła Mama ks. Benona. W atmosferze żałoby, dnia 22 czerwca 1969 roku, ks. Benon Hojeński odprawił swoją Mszę prymicyjną w rodzinnej parafii.
W lipcu 1969 roku, za pozwoleniem władz zakonnych, ks. Benon przebywał w rodzinnej miejscowości, gdzie pomagał swemu schorowanemu Ojcu oraz duszpasterzował w parafii w Rychtalu. Następnie, w sierpniu tegoż roku, został skierowany do Trzebnicy, gdzie zastępował ks. Tomasza Klimasa SDS – kapelana Sióstr Boromeuszek i miejscowego szpitala.
Pierwszą placówką duszpasterską ks. Benona był dom zakonny w Krakowie przy ul. Łobzowskiej, gdzie odbył swój rok pastoralny, tzw. tirocinium. Pozostawał tam do dyspozycji prowincjała oraz był zaangażowany w duszpasterstwo w kaplicach zakonnych Sióstr Prezentek i Urszulanek w Krakowie. Oprócz tych obowiązków dojeżdżał regularnie z pomocą duszpasterską do Katowic-Piotrowic.
Odpowiadając na prośbę ordynariusza archidiecezji krakowskiej, kard. Karola Wojtyły, przełożeni skierowali ks. Benona 1 lipca 1970 roku, do pracy duszpasterskiej w parafii p.w. św. Mikołaja w Liszkach k. Krakowa. Podjął tam obowiązki wikariusza i katechety dzieci i młodzieży w Liszkach, Piekarach i Jeziorzanach.
Kolejną placówką duszpasterską ks. Benona była dom zakonny i miejscowa parafia salwatoriańska w Trzebnicy. Tam, w latach 1972-1974, posługiwał w charakterze wikariusza oraz katechety dzieci i młodzieży. Po dwóch latach posługi na Dolnym Śląsku przełożeni skierowali ks. Benona na Podbeskidzie. Od 1 lipca 1974 roku podejmował on obowiązki wikariusza oraz katechety dzieci i młodzieży w parafii p.w. NMP Królowej Świata w Mikuszowicach Śląskich.
Następną placówką, gdzie od 1 lipca 1976 roku, ks. Benon posługiwał w charakterze wikariusza a także katechety dzieci i młodzieży, był dom zakonny i parafia p.w. NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie.
Na mocy dekretu z dnia 29 maja 1978 roku, Ks. Benon Hojeński został mianowany proboszczem w Krzywinie Gryfińskim, gdzie od 1 lipca 1978 roku miał objąć urząd proboszcza. Jednak, z powodów proceduralnych ze strony kurii szczecińsko-kamieńskiej, do realizacji tego dekretu nie doszło.
W związku z tym, przełożeni skierowali ks. Benona dnia 1o listopada 1978 roku do domu zakonnego w Piastowie k. Warszawy. Podjął tam obowiązki duszpasterza i katechety przy kaplicy p.w. Michała Archanioła. A po utworzeniu parafii w Piastowie, w 1980 roku, został mianowany jej wikariuszem.
Na mocy decyzji przełożonych zakonnych, z dniem 1 lipca 1981 roku, ks. Benon Hojeński został przeniesiony do Widuchowej. Tam objął urząd proboszcza, superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty. Udzielał się również gorliwie jako katecheta przy miejscowej parafii p.w. NSPJ.
Po trzech latach posługi duszpasterskiej na ziemiach zachodnich przełożeni przenieśli ks. Benona do domu zakonnego w Warszawie. Tamże, od 1 lipca 1984 roku, podjął urząd wicesuperiora miejscowej wspólnoty oraz duszpasterza w kaplicy zakonnej. Po trzech latach, od 1 lipca 1987 roku, ks. Benon został mianowany rektorem kaplicy zakonnej oraz superiorem i ekonomem wspólnoty warszawskiej. Dnia 1 lipca 1990 roku, po erygowaniu parafii p.w. NMP Matki Zbawiciela w Warszawie, ks. Benon sprawował urząd proboszcza i katechety a także superiora i ekonoma domu zakonnego w stolicy.
Dnia 1 lipca 1993 roku został przeniesiony do Więciórki, gdzie powierzono mu urząd rektora Ośrodka Duszpasterskiego oraz superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty. Oprócz tego katechizował w szkole podstawowej.
Następną placówką duszpasterską ks. Benona była parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Bagnie gdzie od 1 lipca 1998 roku sprawował urząd proboszcza, superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty oraz aktywnie włączał się w katechizację dzieci w szkole podstawowej. W tym okresie nadzorował prace remontowo-budowlane w kościele filialnym w Godzięcinie. W 2005 roku obronił pracę magisterską z pedagogiki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Po 13 latach intensywnej posługi duszpasterskiej w Bagnie i kościołach filialnych, ze względu na pogarszający się stan zdrowia zwrócił się do konsulty prowincjalnej z prośbą o zwolnienie go z podejmowanych urzędów i obowiązków. Ks. Benon Hojeński był jednym z niewielu współbraci naszej prowincji, który przez prawie cztery dekady katechizował dzieci i młodzież. Pełnił tę posługę z wielkim zaangażowaniem i pasją.
Z dniem 1 lipca 2011 roku ks. Benon Hojeński został przeniesiony do Obornik Śląskich, gdzie powierzono mu urząd superiora miejscowej wspólnoty oraz posługę duszpasterską przy parafii p.w. Św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego.
Ks. Benon Hojeński zmarł nagle, dnia 25 listopada 2016 roku, podczas podróży w miejscowości Małowice k. Ścinawy. Odszedł do Pana w 73 roku życia, w 47 roku kapłaństwa i w 55 roku życia zakonnego.

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.