Zgromadzenie
Generalat - Co to jest ?
środa, 19 listopada 2008 11:30

foto 

  Na czele Towarzystwa Boskiego Zbawiciela stoi Generalat wybierany na sześcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną. Zarząd ten składa się z Przełożonego Generalnego oraz jego Rady. Radę tworzą: Wikariusz Generalny oraz czterej konsultorzy. 

  Na urząd Przełożonego Generalnego w 1999 roku XVI Kapituła Generalna, wybrała księdza Andrzeja Urbańskiego, członka misyjnej pro-prowincji w Tanzanii. Przełożony Generalny sprawuje najwyższy urząd i ma władzę nad wszystkimi prowincjami, domami i członkami, zgodnie z postanowieniem reguł zakonnych.

Członkami jego Rady są: 

Ks. Piet Cuijpres z prowincji belgijskiej - Wikariusz Generalny; 

Ks. Paul Portland z prowincji amerykańskiej - Sekretarz Generalny; 

Ks. Jesus Maria Agudelo Roldán z prowincji kolumbijskiej - Konsultor Generalny;

Ks. Bronisław M. Jakubiec z prowincji polskiej - Konsultor Generalny;

Ks. Milton Zonta z prowincji brazylijskiej - Konsultor Generalny.


  Generalat troszczy się o ducha Towarzystwa i umacnia międzynarodową jedność. Zgodnie z postanowieniami reguł , ma obowiązek kierować działalnością całego Towarzystwa i koordynować ją, umacniać członków w wierności duchowi Założyciela i wspierać ich posługę w posłannictwie salwatoriańskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Generalacie lub zwiedzić jego siedzibę? -> www.sds.org 

 
Polska Prowincja Salwatorianów
środa, 19 listopada 2008 11:26

  Prowincja Polska Salwatorianów została utworzona w roku 1927 (pierwsi Salwatorianie dotarli do Trzebini w roku 1900) i liczy obecnie ponad czterystu księży i braci zakonnych. 

  Zauważalny rozwój prowincji w latach trzydziestych został zatrzymany przez II Wojnę Światową. Spośród wielu inicjatyw podjętych przez polskich Salwatorianów w czasie okupacji na uwagę zasługuje zorganizowanie "podziemnego nauczania" w Krakowie-Zakrzówku umożliwiającego ukończenie studiów i prowadzenie nowicjatu. Owoce tych wysiłków stały się widoczne tuż po zakończeniu wojny. W nowej, powojennej sytuacji, Salwatorianie byli w stanie odpowiedzieć na wezwanie Episkopatu Polski. I tak wielu księży i braci zakonnych podjęło działalność duszpasterską na ziemiach zachodnich Polski. W ten sposób dom zakonny w Bagnie koło Wrocławia, należący przed wojną do Północnej Prowincji Niemieckiej, stał się "sercem" naszej prowincji. W roku 1946 do Bagna przeniesiono nowicjat a w roku 1953 otwarto tutaj Wyższe Seminarium Duchowne. Działalność wydawnicza została wznowiona w Trzebini, otwarto również na nowo drukarnię. Wznowiły swoją działalność Niższe Seminaria, na nowo otwarto domy rekolekcyjne i reaktywowała się Unia Współpracowników Salwatoriańskich.

Więcej…
 
Po co są Salwatorianie ?
sobota, 08 listopada 2008 23:25

  "My salwatorianie, jesteśmy powołani do naśladowania Jezusa Chrystusa, Boskiego Zbawiciela, przez życie jako wspólnota w Kościele Powszechnym dla posługi apostolskiej. salwatorianieTak jak nasz Założyciel, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan, głosimy wszystkim ludziom zbawienie, które objawiło się w Jezusie Chrystusie, aby przez życie, jakie prowadzimy i w całym naszym apostołowaniu wszyscy mogli "poznać Ciebie, Jedynego, Prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,3) i osiągnąć pełnię życia. 

  To posłannictwo każe nam dzielić się naszym powołaniem apostolskim ze wszystkimi ludźmi. Jesteśmy gotowi służyć wszędzie i wszystkim ludziom, wszelkimi sposobami i środkami, którymi nas natchnie miłość Chrystusa. 

  Wierzymy w pełną miłości Bożą pomoc w rozpoznawaniu znaków czasu i w odważnym odpowiadaniu na nie w każdym miejscu i czasie. Dzisiaj te znaki wzywają nas, byśmy byli proroczym głosem odnowy Kościoła i świata przez: przekazywanie ewangelicznych wartości w sposób współczesny i w dialogu z każdą kulturą; pobudzanie ludzi świeckich do wypełnienia ich zobowiązań chrzcielnych, podejmowania funkcji kierowniczych, posług liturgicznych i charytatywnych; przyłączanie się do ubogich w zwalczaniu współczesnych form zła, które uniemożliwiają w pełni ludzkie życie, w szczególności niesprawiedliwości społecznej, ubóstwa i przemocy we wszelkich ich formach. 

  My, salwatorianie, dążymy do wypełnienia naszego posłannictwa przez jedność z tymi, którym posługujemy, ukazując ludziom dobroć i łagodność Boga, naszego Zbawiciela". 

  To Posłannictwo inspiruje i wzywa dzisiaj salwatorianów do poszukiwania nowych dróg apostolskiego oddziaływania, które staną się odpowiedzią na znaki i wyzwania współczesnego świata. 

 
Kim są Salwatorianie ?
sobota, 08 listopada 2008 23:22
Read moreTowarzystwo Boskiego Zbawiciela (Societas Divini Salvatoris; skrót: SDS) jest kleryckim zgromadzeniem zakonnym na prawie papieskim, założonym w Rzymie w dniu 8 grudnia 1881 roku. Aprobatę diecezjalną otrzymało od kardynała wikariusza Lucido Parocchi w dniu 5 czerwca 1886 roku; papieski dekret pochwalny w dniu 27 maja 1905 roku; aprobatę definitywną w dniu 25 listopada 1911 roku; pierwsze Konstytucje zostały zatwierdzone ostatecznie w dniu 20 marca 1922 roku. Zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II Zgromadzenie przygotowało nowy tekst Konstytucji, który został zatwierdzony w dniu 8 grudnia 1983 roku.

Spotykając się z jakimś zgromadzeniem zakonnym, chcemy się dowiedzieć czegoś o jego założycielu, o miejscu i czasie jego powstania, chcemy poznać jego historię. Pragnę wyjść naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu przedstawiając skróconą historię Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli zgromadzenia salwatorianów.

Jego Założycielem jest O. Franciszek M. od Krzyża Jordan (1848-1918). Już jako student teologii odznaczał się on heroiczną postawą apostolską. Jego serce rozpalało się tak wielką żarliwością apostolską, że gotów był dla dusz nieśmiertelnych poświęcić swoje życie. W lutym 1878 roku (kilka miesięcy przed święceniami kapłańskimi) w swoim "Dzienniku duchowym" zamieścił notatkę, której treść urzeczywistniła się na drodze jego powołania kapłańskiego i zakonnego: "Przebiegnij myślą poszczególne narody, kraje i języki świata, i zobacz, ile jest jeszcze do zrobienia dla chwały Bożej i dla zbawienia bliźnich"
Więcej…
 
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.